GEZOCHT: NIEUWE LEDEN!! Met name heren en alten heel hartelijk welkom!!

Wil je een poos met ons meezingen zonder gelijk lid te worden? Doe dan mee aan het project 'Slepend door Jeruzalem'. Dit is een muzikale versie van het Lijdensverhaal die we op Goede Vrijdag 2020 opvoeren in Heinkenszand. Voor dit project zijn gastzangers vanaf 27 januari hartelijk welkom om met ons mee te repeteren!

Organisatie The Key Singers

Het koor The Key Singers is een interkerkelijk koor uit Heinkenszand.

De vereniging is opgericht op 1 januari 1987.


Het bestuur:

Voorzitter:                Jan Sanderse

Penningmeester:     Evert van Asselt

Secretaris:               Nicole Steenbakker

Bestuursleden:        Nel Geelhoed

                                Mary Draaisma


Muziekcommissie

Naast het bestuur is er nog een muziekcommissie. De muziekcommissie bestaat uit de dirigent, een afgevaardigde van het bestuur en twee koorleden.